Starten met verduurzamen Jouw VvE Gemeenten Onze diensten Onze ervaring Contact Adviespunt VvE

Natuurbescherming en verbouwen: Het belang van Flora- en Faunaonderzoek voor jouw VvE

In sommige delen van Nederland ligt de renovatie en verduurzaming van appartementencomplexen stil vanwege het onverwachte 'huurders': vleermuizen en/of gierzwaluwen. Een bouwstop brengt niet alleen hoge kosten met zich mee, maar veroorzaakt ook veel frustratie. Ontdek waarom een flora- en faunaonderzoek essentieel is voordat je begint met concrete plannen voor renovatie, grootschalige verbouwingen, of verduurzaming van jouw complex.

Natuurbescherming en verbouwen: Het belang van Flora- en Faunaonderzoek voor jouw VvE

In sommige delen van Nederland ligt de renovatie en verduurzaming van appartementencomplexen stil vanwege het onverwachte 'huurders': vleermuizen en/of gierzwaluwen. Een bouwstop brengt niet alleen hoge kosten met zich mee, maar veroorzaakt ook veel frustratie. Ontdek waarom een flora- en faunaonderzoek essentieel is voordat je begint met concrete plannen voor renovatie, grootschalige verbouwingen, of verduurzaming van jouw complex.

Vleermuizen 'wonen' in vrijwel alle appartementencomplexen, en het herkennen ervan is niet eenvoudig voor een leek. Deze beschermde dieren mogen niet worden verjaagd, dus bij verbouwingen moet gezorgd worden voor 'vervangende woonruimte'. Voer daarom in een vroeg stadium een flora- en faunaonderzoek uit, het liefst nog vóór concrete plannen voor renovatie, verbouwing of verduurzaming worden gemaakt.

Uit onze ervaring blijkt dat als je te lang wacht met een onderzoek naar vleermuizen en andere beschermde diersoorten, loop je het risico op hoge kosten en discussies, omdat werkzaamheden lange tijd stil kunnen liggen.

Plannen voor een grote renovatie van jouw complex? Laat vóór je begint met de werkzaamheden een onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van vleermuizen of andere beschermde dieren, zoals verplicht volgens de Wet Natuurbescherming. Indien aanwezig, kan het ontbreken van een gedegen beschermingsplan de renovatie met twee jaar vertragen, wat leidt tot hoge kosten en irritatie. Bij grootschalige renovaties moet de VvE (als gebouweigenaar) altijd een onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen laten uitvoeren, conform de Wet Natuurbescherming. In complexen uit de jaren 60, 70 en 80 is de aanwezigheid van vleermuizen vaak te verwachten, waardoor gedegen onderzoek essentieel is.

Onderzoek naar vleermuizen bij de VvE Het onderzoek begint met een visuele inspectie en omvat gedurende een jaar vier à zes onderzoeksrondes. Maatregelen moeten worden getroffen als verblijfplaatsen worden aangetroffen. Mogelijk kan de renovatie op een minder ingrijpende manier worden uitgevoerd, of moet er een alternatieve verblijfplaats voor de vleermuizen worden gezocht, bijvoorbeeld in de vorm van vleermuiskasten in de gevel.

Bent u klaar om uw VvE te verduurzamen?

Voor professioneel advies en begeleiding bij flora- en faunaonderzoek, neem contact met ons op. Voorkom vertraging en kosten bij de renovatie van jouw VvE-pand. Neem de Wet Natuurbescherming serieus en begin op tijd voor een vleermuisvriendelijke renovatie!

Neem contact op