Starten met verduurzamen Jouw VvE Gemeenten Onze diensten Onze ervaring Contact Adviespunt VvE

Wil je een duurzaamheidsaanpak voor een buurt- of wijk realiseren? Of ondersteuning voor je warmtetransitie-visie?

Onze diensten bieden een grondige aanpak om de verduurzaming van VvE's in buurten en wijken te realiseren. Met een focus op heldere communicatie, onafhankelijkheid en betrokkenheid, streven we ernaar om samen een duurzame bebouwde omgeving te creëren waarbij we zorgvuldig omgaan met de behoeften en belangen van de diverse partijen.

Wil je een duurzaamheidsaanpak voor een buurt- of wijk realiseren? Of ondersteuning voor je warmtetransitie-visie?

Onze diensten bieden een grondige aanpak om de verduurzaming van VvE's in buurten en wijken te realiseren. Met een focus op heldere communicatie, onafhankelijkheid en betrokkenheid, streven we ernaar om samen een duurzame bebouwde omgeving te creëren waarbij we zorgvuldig omgaan met de behoeften en belangen van de diverse partijen.

De diensten die wij aanbieden voor organisaties zoals een gemeente of woningcorporaties zijn:

Module 1: Buurt- of wijkaanpak verduurzaming VvE’s opzetten

Doel: Een gestructureerde basis creëren voor verduurzaming van VvE’s.

 • Onderzoek doelgroep(en)
 • In kaart brengen sociaal maatschappelijke uitdagingen
 • Communicatieplan opstellen
 • Participatieplan opstellen
 • Algemeen kort plan van aanpak opstellen
 • Overleg met belangrijke stakeholders
 • Informeren van betrokken bewoners of organisaties
 • Algemene presentatie voor VvE’s

Module 2: Buurt- of wijkaanpak verduurzaming VvE’s uitvoeren

Doel: Effectieve uitvoering en betrokkenheid bij het project waarborgen.

 • Coördinatie van de buurt/wijkaanpak
 • Regelmatig overleg met belangrijke stakeholders
 • Dynamische bijstelling van het plan van aanpak
 • Overleg met opdrachtgever en update rapportages

Module 3: SPOR

Doel: Tijdig zorgen voor alle noodzakelijke voorbereidingen en subsidieaanvragen.

 • Inventariseren en aanvragen
 • Begeleiding en informatievoorziening

Module 4: Activatie, oriëntatie en informatie

Doel: VvE’s informeren en activeren voor het verduurzamingstraject.

 • Presentatie routekaart VvE verduurzamen
 • Presentatie analyse VvE startpunt en financiële gezondheid
 • Inloop Q&A avond voor VvE’s met een expert

Module 5: Haalbaarheidsonderzoeken per VvE

Doel: Beste verduurzamingsopties identificeren en gedetailleerde plannen opstellen.

 • Organiseren van startgesprek met bestuur/duurzaamheidscommissie
 • Analyse van hun startpunt
 • Organiseren van een informatiebijeenkomst voor bewoners/leden
 • Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek verduurzamingsopties
 • Communicatie naar bewoners
 • Haalbaarheidsrapportage met 3 uitgewerkte verduurzamingscenario’s
 • Goed in kaart brengen van vervolgstappen en kosten
 • Begeleiding ALV en besluitvorming naar de verdiepende detaillerende fase

Module 6: VvE’s ondersteunen naar uitvoering

Doel: Begeleiden van VvE's van planvorming naar daadwerkelijke uitvoering.

 • Detaillerende fase
 • Offerte, subsidies en financieringsondersteuning

Wij denken graag mee over hoe de zwaardere modules, zoals 5 en 6, onder subsidies haalbaarder gemaakt kunnen worden binnen de wijk- of buurtaanpak voor zowel gemeenten als VvE’s.

Goed om te weten

Wil je meer weten over wat de modules inhouden en ben je nieuwsgiering geworden naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, dan zullen wij u meer informatie toesturen!

Bent u klaar om uw VvE te verduurzamen?

Meld u aan voor een of meerdere diensten van DVvE. Samen zetten we de stappen naar een duurzame toekomst voor uw VvE!

Neem contact op