Onze werkwijze

De DVvE helpt VvE’s met de betaalbare ontwikkeling van een renovatie- en verduurzamingsplan en de besluitvorming daarover, waarbij een focus ligt op het creëren van een haalbare en gedragen oplossing voor elke specifieke VvE.

Een vergaande verduurzaming is een ingrijpende operatie. Het proces wordt in verschillende stappen geknipt om het draagvlak binnen te VvE te creëren en te behouden richting definitieve besluitvorming tijdens de (jaarlijkse) ALV.

Hieronder de visualisatie van de verschillende diensten die de DVvE aanbiedt.

 • Intake

  Voorbereiding quick scan en een eerste inventarisatie
 • Verduurzamings Scenario’s

  Mogelijkheden en de financiële haalbaarheid van 3 scenario’s
 • Gedetailleerd Ontwerp

  Verdieping in de verduurzaamheid scenario’s
 • Offerte en Financiering

  Het correcte prijskaartje aan de ambitie
 • Realisatie en Monitoring

  Uitvoering van maatregelen. Zijn ze correct toegepast?

Intake

Tijdens de Intake zal de procesondersteuner samen met het VvE bestuur de stukken die nodig zijn voor de quick scan doornemen, denk hierbij aan MJOP, splitsingsacte, bouwtekeningen etc. Ook zal een eerste inventarisatie plaatsvinden of de VvE aan de voorwaarden van de subsidie en financier voldoet. In deze intake vindt er een bestuurders enquête plaats om een eerste indruk te krijgen van de vragen en wensen die er binnen de VvE spelen. Wanneer alle relevante stukken aanwezig zijn en de VvE voldoet aan de subsidievereisten dan kan verder gegaan worden naar de volgende stap, de quick scan.

Verduurzamings Scenario’s

Wanneer een VvE geïnteresseerd is in de verduurzaming van het appartementencomplex biedt de DVvE een quick scan aan. De quick scan heeft als doel om VvE’s snel een idee te geven van de mogelijkheden voor verduurzaming van hun pand en de financiële haalbaarheid daarvan.

In de quick scan worden drie scenario’s belicht:

 1. Het referentiescenario vormt het business as usual scenario (bestaande MJOP)
 2. Het basisscenario vormt de isolatie-aanpak, wat integraal of getrapt (passend bij natuurlijke onderhoudsmomenten) kan worden gerealiseerd.
 3. Het 2050 scenario bevat een voorstel voor isolatie en een verduurzaming van de warmtevoorziening.

Onderdeel van deze quick scan is ook een bewoner enquête waarin de leden naar hun visie op het pand en een mogelijke verduurzaming wordt gevraagd om waar mogelijk met de verduurzaming extra wensen van de bewoners te integreren.

Op basis van de quick scan kan de VvE een inschatting maken van de impact van de werkzaamheden, het prestatie- en comfortniveau van het eindresultaat en de financiële consequenties. De scenario’s worden in een ALV gepresenteerd. De VvE wordt begeleid in de besluitvorming. Bij een positief besluit zal door DVvE een deep scan uitgevoerd worden.

Gedetailleerd Ontwerp

Na de quick scan wordt een verdiepingsslag gemaakt in een deep scan. De resultaten van de quick scan van Scenario 2 en 3 zullen verder worden aangescherpt, gespecificeerd en geverifieerd. De VvE leden krijgen een rapportage met echt op maat gemaakte oplossingen om een zo efficiënt mogelijke verduurzaming door te voeren. Tevens zal ook hierbij weer gekeken worden naar de financiële haalbaarheid en de consequentie voor de maandlasten van de VvE en haar leden.

De resultaten en hun uitwerking worden in de ALV gepresenteerd. Wanneer de VvE beslist een stap verder te willen gaan met een voorkeurscenario dan zal naar de volgende fase worden overgegaan.